Het onderzoek

Het Onderzoek

Op dit moment is er geen enkel beeld van hoe gevarieerd het aantal vliegende insecten is, waar de variatie door bepaald wordt of hoe het aantal insecten zich over de jaren ontwikkelt. Er zijn grote zorgen dat het aantal insecten afneemt en dat dit gevolgen heeft voor vogels maar ook voor de economie (minder plaagbestrijding en bestuiving van voedselgewassen).

De botsingen tussen auto’s en insecten kunnen onverwacht interessante informatie voor biologen en natuurliefhebbers opleveren. De tellingen geven namelijk een beeld van de variatie in insectendichtheid in de ruimte (tussen verschillende gebieden of provincies) en in de tijd (ochtend, middag, avond, nacht, seizoenen of jaren). Ook de invloed van weersomstandigheden op het aantal vliegende insecten kan bepaald worden.

Met de gegevens die via de Splashteller worden doorgegeven hopen we de volgende onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden:

  • Hoe varieert de dichtheid aan insecten in verschillende delen van Nederland?
  • Hoe varieert de dichtheid in de tijd zich door het jaar en door de jaren heen?
  • Hoe wordt de variatie in dichtheid bepaald door weersomstandigheden of omgevingsfactoren.
  • Wat zijn de meest insectonvriendelijke dagen en tijden om met je auto te gaan rijden?

De deelnemers gen per keer de plaats van vertrek en aankomst (of verst gelegen plaats gedurende een rondrit) aan, het aantal insectenlijken op de kentekenplaat en het aantal afgelegde kilometer. Hiermee kunnen we voor elke rit bepalen wat het gemiddelde aantal aangereden insecten is geweest per kilometer en grofweg in welke regio. Hoe meer mensen een splashtelling doorgeven hoe nauwkeuriger het beeld wordt van de insectendichtheden in verschillende delen van Nederland.